فعالسازی گارانتی

 گارانتی فورتیم جهت راهنمایی شما در تکمیل فرم فعالسازی، در ویدیو آموزشی زیر شما را همراهی می‌کند.

لطفا در هنگام ورود داده‌ها از صحت موارد ذیل اطمینان حاصل فرمایید. - دسته کالایی موردنظر را به درستی انتخاب فرمایید. - محصول خریداری شده را باتوجه به دسته کالایی انتخاب کنید. - در هنگام ثبت شماره تلفن همراه خود، رقم صفر و 9 را وارد نکنید و پس از آن نه رقم را باید وارد فرمایید. - شماره سریال را کامل (شامل حروف انگلیسی، اعداد و خط فاصله) وارد فرمایید. - شماره سریال را با حروف بزرگ انگلیسی وارد فرمایید. - خط فاصله (-) را با خط کشیده یا آندرلاین ( _ ) اشتباه نگیرید؛ در ثبت شماره سریال، خط فاصله را نیز وارد فرمایید.   بنر فعال سازی گارانتی
021441896000